Golden Line w nowe ręce

Słyszałem ostatnio, że GoldenLine nie ma przed sobą przyszłości i prawnicy nie mają po co tracić czasu na rejestrację w tym portalu. Czy na pewno? Dzisiaj jeden z serwisów donosi, że Agora, wydawca m.in. Gazety Wyborczej, kupiła 36% GoldenLine za ponad 11 mln zł!

Zakończyliśmy negocjacje ze wspólnikami spółki Goldenline Sp. z o. o. (?Wspólnicy?, ?Spółka?) i podpisaliśmy ze Wspólnikami umowę sprzedaży udziałów oraz umowę wspólników. W wyniku realizacji tych umów, poprzez nabycie części udziałów od Wspólników, Agora S.A. stała się posiadaczem pakietu 36% udziałów Spółki dających prawo do wykonywania 36% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Łączna cena zapłacona za 36% udziałów Spółki wyniosła 11.520.000 zł, co implikuje wartość całej Spółki na poziomie 32 mln zł i daje mnożnik transakcyjny do oczekiwanych przychodów ze sprzedaży za 2011 rok w wysokości około 3,5 ? powiedział Zbigniew Bąk, wiceprezes zarządu Agory.

A więc w GoldenLine tkwi potencjał. Jeśli w ten portal wchodzi Agora, w 2012 roku będzie się działo!

Comments are closed.