Konferencja „Prawnik i media społecznościowe”

Dziś ani słowa o poradach dotyczących social media. Dziś o ciekawej konferencji, która odbędzie się we wrześniu we Wrocławiu.

 

Jak informują organizatorzy,

„w dniach 21-24 września bieżącego roku we Wrocławiu odbędzie się Kongres Federacji Adwokatur Europejskich organizowany przez OIRP we Wrocławiu.
Tematem wiodącym wrocławskiego Kongresu będzie ?Prawnik i media społecznościowe”. Powodem wyboru tego tematu jest coraz częstsza obecność prawników w nowych mediach. Rodzi to wiele problemów istotnych z perspektywy wykonywania zawodu, jak choćby problem zachowania tajemnicy zawodowej, czy kwestie etyczne.
Językami oficjalnymi FBE są francuski, angielski, hiszpański, włoski, niemiecki i w tych językach odbywają się obrady wszystkich kongresów. Wrocławski Kongres będzie dodatkowo tłumaczony symultanicznie na język polski. Spodziewamy się wielu interesujących mówców oraz uczestników z całej Europy.
Miejscem obrad będzie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego”.

Standardowa opłata za uczestnictwo w Kongresach FBE wynosi 500 euro i taka obowiązuje we Wrocławiu. ALE OIRP we Wrocławiu oraz Krajowa Izba Radców Prawnych podjęły decyzję o bardzo znaczącym dofinansowaniu opłaty wpisowej dla radców prawnych, którzy zdecydują się wziąć udział w Kongresie.

Opłata dla radców prawnych za udział w całym Kongresie (łącznie z programem towarzyszącym) wynosi 480 złotych. Powyższa opłata nie obejmuje kosztów noclegów. Z uwagi na ograniczoną kwotę dofinansowania, organizatorzy zastrzegają, że w razie dużej ilości chętnych o możliwości skorzystania z obniżonej opłaty decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń.

 

Sądzę, że naprawdę warto wziąć udział w tej konferencji. Mając dostęp do szkiców programu wiem, że szykują się ciekawe wystąpienia zarówno gości z Polski, jak i (w może przede wszystkim) z Europy.

Więcej informacji można znaleźć w tym miejscu. Kto się wybiera? Zapraszam do zostawiania informacji w komentarzach.

 

 

Comments are closed.