Konto na Facebooku i sąd

Bardzo ciekawy artykuł pojawił się w Rzeczpospolitej.Użytkownik Facebooka założył konto, na którym wg jednego z biur podróży przedstawiał firmę w niekorzystnym świetle.

Oprócz autora strony również inni użytkownicy portalu społecznościowego umieszczali wpisy o podobnym tonie.

Biuro podróży złożyło pozew o ochronę dóbr osobistych oraz wniosło o zabezpieczenie powództwa w postaci zobowiązania autora strony do usunięcia konta z portalu do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, a co z tym się wiąże ? nieodwracalnego usunięcia wszystkich postów zamieszczonych na tablicy użytkownika. Co ciekawe, prawdopodobnie sąd nie miał rozeznania w niuansach funkcjonowania portalu Facebook, ponieważ uwzględnił wniosek i podkreślił, że w uzasadnieniu powództwa spełnione zostały obie przesłanki zastosowania zabezpieczenia: biuro podróży wskazało interes prawny oraz uprawdopodobniło roszczenie. Wskazano, że dalsze upublicznianie takich informacji, które wskazywały na nieuczciwe postępowanie firmy może spowodować utratę dobrego wizerunku i naruszenie opinii wśród potencjalnych klientów.
Bartosz C., autor wspomnianej wyżej strony na Facebooku wniósł zażalenie, które rozpoznawał Sąd Apelacyjny w Lublinie (sygnatura akt: I Acz 462/11), który wskazał, że mimo udowodnienia przez biuro podróży interesu prawnego w zablokowaniu treści, sposób zabezpieczenia odbiega od normy, ponieważ likwidacja konta spowodowałaby zaspokojenie roszczenia ? skasowanego konta i wpisów nie możnaby odzyskać. Sąd Apelacyjny podkreślił, że ?zabezpieczenia należy udzielać w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę?. Sąd wskazał, że istnieje możliwość dezaktywacji konta.

Ale czy słusznie wskazał na taką metodę? Przecież w ustawieniach konta na Facebooku można wskazać, że wszelkie informacje mogą być widoczne tylko i wyłącznie dla znajomych lub – niech będzie widoczne ?tylko ja?. Czy nie byłoby to lepsze wyjście?

Comments are closed.