Pierwsze wyniki badań

Nie tak dawno informowałem was o ciekawej ankiecie poświęconej blogom prawniczym. A już mamy pierwsze wyniki.

Jak pisze na swoim blogu Szymon Kwiatkowski, badanie pokazało jak różnorodna jest prawnicza blogosfera. Zarówno cele jakie stawiają przed sobą autorzy jaki i sposoby ich osiąg nięcia bywają skrajnie różne. Ze względu na różnice wynikające z usposobienia autorów oraz ich oczekiwań co do obecności w sieci nie jest możliwe dokonanie uśrednienia i wyciągnięcie ogólnych wniosków. Prawnicy w Internecie sprzedają różne usługi w różny sposób. Inni nie oczekują jakichkolwiek korzyści finansowych.

Patrząc jednak na wyniki ankiety z radością można zauważyć, że prawnicy, którzy ponieśli koszty (pieniężne i niepieniężne) stworzenia bloga już w trakcie pierwszych kilku miesięcy działalności mogą oczekiwać całkowitego zwrotu z tej inwestycji. Taki czasookres jest realny dziś. Niedługo, gdy konkurencja na rynku blogów prawniczych wzrośnie, nie będzie to już takie łatwe. Należy pamiętać, że zwrot może mieć charakter nie tylko finansowy, ale także niefinansowy w postaci nawiązanych kontaktów (z dziennikarzami, ambasadorami, potencjalnymi klientami).

A tekst podsumowujący wyniki badań już w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej”.

A autorowi gratuluję pomysłu i zaparcia w analizowaniu wyników. Niskie ukłony!

Comments are closed.