Raport – Polskie firmy na Facebooku

Niedawno opisywałem raport dotyczący przemyśleń dotyczących kierunków rozwoju reklamy w mediach społecznościowych w 2012 roku. Podobne spojrzenie prezentuje najnowszy, jeszcze gorący raport firmy Deloitte ?Polskie firmy na Facebooku ? portale społecznościowe w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw?. Możemy w nim przeczytać, że blisko połowa z obecnych w sieci Polaków deklaruje, że codziennie korzysta z portali społecznościowych, takich jak Facebook, Myspace czy Nasza Klasa, a niemal co trzeci ankietowany przyznaje, że codziennie spędza czas na portalach z materiałami wideo. Do tego doliczyć trzeba dziesiątki tysięcy internatów, którzy codziennie są aktywni na forach internetowych i blogach, okaże się że Internet to dla firm  kancelarii prawnych kanał dotarcia do milionów potencjalnych konsumentów. Nic dziwnego, że wiele organizacji chce do nich dotrzeć wykorzystując możliwości, jakie dają media społecznościowe.

Duża liczba wyrażonych w sieci opinii konsumentów to dla firm świetna okazja, by czerpać korzyści ze zbiorowej inteligencji. To z kolei może stymulować rozwój ich innowacyjności ? kancelarie prawne mogą proponować nowe produkty i usługi, a także wdrażać innowacyjne rozwiązania biznesowe.

Raport podkreśla także fakt, iż dzięki serwisom społecznościowym konsumenci zyskali  w sieci siłę, jakiej nie mieli nigdy wcześniej. Dzięki szybkości w przekazywaniu informacji i możliwości  wspólnego działania mogą efektywnie wpływać na wizerunek firm a czasem wręcz go kreować.  W przeszłość odeszły czasy, w których firma komunikowała z góry ustalony przekaz do grupy odbiorców nie mających między sobą żadnego kontaktu. Dziś już ?nie wystarczy mówić, teraz trzeba rozmawiać, nie  wystarczy ogłaszać, teraz trzeba słuchać, nie wystarczy pokazywać, teraz trzeba angażować a na dodatek przejmować się każdym z osobna (zamiast mówić do wszystkich na raz) i podlegać weryfikacji 24h na dobę.?

Media społecznościowe są esencją interaktywności, a odbiorcy, czyli konsumenci ? domagają się szczerego  i bezpośredniego podejścia, głębszych relacji i stałego  kontaktu, co jest dużym wyzwaniem dla obecnie kierujących firmami. Don Tapscott trafnie zauważył,  że po raz pierwszy pokolenie, które dopiero wchodzi  w dorosłość, jest lepiej przygotowane do wyzwań współczesnego świata niż ich rodzice. Największy odsetek firm biorących udział w badaniu Deloitte korzysta z mediów społecznościowych właśnie dla ich pozytywnego wpływu na wizerunek marki (59%), a także dlatego, że taki jest rynkowy trend i z sieci społecznościowych korzysta konkurencja  (62%). Niestety w Polsce mała jest jeszcze świadomość wszechstronności tych mediów i konkretnych efektów, jakie można dzięki nim osiągnąć.

W 2011 roku najpopularniejszymi słowami używanymi przez marki na Facebooku były wpisy:  ?konkurs, nagroda i zapraszam?. Jak łatwo się domyślić, konkursy są wciąż najpopularniejszym sposobem  na przyciągnięcie użytkowników do profilu firmowego.  Potwierdzają to wyniki badania Deloitte, którego respondenci najczęściej (75%) wykorzystują konkursy do promocji swoich marek w mediach społecznościowych.

Dominacja konkursów wskazuje na to, że firmy traktują media społecznościowe raczej jako narzędzie doraźnej komunikacji lub kanał dla kampanii promocyjnych aniżeli narzędzie budowy trwałych relacji. Jednak nawet w polskiej wersji Facebooka nie widziałem ani jednego konkursu zrealizowanego przez kancelarię prawną. Dlaczego? Czy prawnicy boją się takiej formy marketingowej?

Stworzenie długoterminowej więzi z odbiorcą poprzez media społecznościowe wymaga konsekwentnego dostarczania mu wartości dodanej w postaci interesujących go informacji. Od atrakcyjności zamieszczonych w sieci wpisów zależy bowiem poziom zainteresowania firmą, która prowadzi dany fanpage.

Pełen raport możecie znaleźć tutaj.

Comments are closed.