Social media to przyszłość dla prawników

Jestem właśnie na warsztatach organizowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych. Są one skierowane do najlepszych w kraju aplikantów radcowskich, a prowadzi je Julie Macfarlane.

Dr Julie Macfarlane jest profesorem (stałym) na Wydziale Prawa University of Windsor w Kanadzie oraz wykładowcą akademickim na stanowisku profesora w the Kroc International Institute for Peace Studies, University of Notre Dame. Zainteresowania badawcze Dr Macfarlane skupiają się na nieformalnych metodach rozstrzygania sporów.

Zarówno informacja o warsztatach, jak i szersza informacja o Julie będzie dostępna dla radców prawnych w następnym numerze „Radcy Prawnego”. Duży, ekskluzywny wywiad o mediach społecznościowych ukaże się niedługo na tym blogu, ale dzisiaj tylko inicjuję temat: według Julie Macfarlane, nie ma ucieczki przed mediami społecznościowymi dla prawników. Nie tylko jako metoda promocji, ale również metoda pozyskiwania informacji o przeciwniku procesowym. Ale także warto poszperać na temat własnego klienta. Czy może ujawnił on coś ważnego dla sprawy w mediach społecznościowych, a nie podzielił się tym z radcą prawnym i adwokatem? Julie wykorzystuje media społecznościowe nie tylko do promocji własnych usług, ale przede wszystkim do kontaktu z nowymi „osobowymi źródłami informacji”. Jako, że oprócz pracy mediatora jest również autorką ciekawych książek, informacje związane z systemem prawnym czerpie z mediów społecznościowych. Według niej, warto i trzeba z tego korzystać!

Comments are closed.